Sürekli Eğitim Bilim ve Kültür Derneği – SEDER

2011 yılında Ankara’da kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. Üyeleri; çeşitli üniversitelerimizden akademisyenler, her tür ve kademedeki kamu ve özel okullarda görev yapan eğitim yöneticileri, teknik öğretmenler (atölye ve meslek dersleri öğretmenleri), öğretmenler, rehberlik ve psikolojik danışmanlar, eğitim uzmanları, hukukçular, mali müşavirler, sağlık çalışanları, sosyologlar, doktora öğrencileri vb. farklı meslek gruplarından ve alanlarında oldukça uzman kişilerden oluşmaktadır. Dernek, Türk eğitim sistemini geliştirmeyi esas amaç edinmiş kamu yararı için çalışan bir sosyal örgütlenmedir.

Derneğin yakın zamanda uyguladığı proje çalışmaları ve faaliyetler; Ankara Kalkınma Ajansı tarafından DFD (Doğrudan Faaliyet Desteği) kapsamında finansmanı sağlanan ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirilen “Meslekli İşsizler” araştırması yapılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen “Türkiye’de Mesleki Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında hazırlanıp Ankara ve Kastamonu illerimizde yürütülen “Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesi”,

Ulusal Ajans tarafından desteklenen “Güvenli Meslek Eğitimi” isimli Vetpro projesinin hazırlanması ve katılımcı sağlanması, başvuru sahibi, ortak veya katılımcı konumunda teklif çağrısı yapılan projeler için yapılan başvurular derneğin bazı proje bazlı çalışmalarını kapsamaktadır. 2016 yılında Ulusal Ajan Tarafından desteklenen ve 2 yıl süren İş, İş başında Öğrenilir isimli proje 32 tane öğrencinin Almanya’da 1 yıl staj görmesini sağlayan bir projedir. 2015-2016 yılları arasında Özellikle Kız Çocuklarının Okullaştırılması Hibe Programı kapsamında 289 nolu Hibe Projesi  “Bozkırın Kızları projesi” (ÇSGB) Yozgat Yerköy ilçesinde yürütülmüştür. Projenin hedefi Dezavantajlı bir grup olan ve Yerköyde yaşayan Abdal Kız çocuklarının okullaştırılmasıdır. 2021-2023 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen Bütünleştirici Eğitim Kalitesinin Arttırılması Hibe Programı çerçevesinde yürütülen Kaynaştırma Öğrencilerinin Mesleki Eğilimlerinin Arttırılması kapsamında Ankara da bulunan 3 Meslek Lisesi ile birlikte yürütülen bir proje gerçekleştirilmiştir. Ayrıca; farkındalık oluşturmak üzere yapılan eğitimler, bilgilendirme toplantıları, düzenlenen panel, seminer ve konferanslara katılım veya organizasyonu, ortaöğrenim, yükseköğrenim ve doktora öğrencilerine sağlanan burs desteği ve sosyal araştırmalar derneğin diğer gönüllü çalışmaları arasında yer almaktadır.