tiyatro-sahne

PROJEMİZ HAKKINDA

Sürekli Eğitim Bilim ve Kültür Derneği olarak, bugüne kadar başta eğitim olmak üzere pek çok alanda genç bireylere, alansal olarak göz ardı edilen meslek lisesi öğrencilerine, ayrımcılığa uğrayan kız çocuklarına ve ayrıştırmaya maruz kalan kaynaştırma öğrencilerine projeler aracılığı ile katkı sağlamış ve sağlamaya devam etmekteyiz. Bize sunulan bu proje fırsatıyla birlikte derneğimizin tüzüğünde de yer alan ülke kültürünün ve sanatının korunması ve yaşatılması için gerekli bilince sahip bilimsel çalışmaları yakından izleyen bireylerin yetişmesi ve yaşam boyu gelişimin sürdürülebilmesi amacıyla sanat ve kültür alanlarında kamu yararına çalışmalarda bulunma hedefi doğrultusunda; kurumsal çalışmalar yapma ve faydalı projeler ortaya koyma kapasitemizi arttırmayı amaçlamaktayız.

Bu projeyle; derneğimizin tiyatro ve drama çalışmalarına yönelik kapasitesini arttırmayı, bu alanlarda aktif rol oynayabilmesi için tiyatro ve drama alanında proje hazırlama yürütme bilgi ve becerilerini geliştirmeyi ve böylece derneğimizin drama ve tiyatro ile olumlu sosyal değişime katkıda bulunmasının arttırılmasını hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda proje faaliyetleri kapsamında, derneğimizin üyelerine ve gönüllü olarak bu projede bize eşlik etmek isteyen katılımcılarımıza tiyatro ve drama eğitimleri, tiyatro ve drama alanlarında proje hazırlama ve uygulama eğitimleri vermeyi hedefliyoruz. Ayrıca, tiyatro ve drama çalışmalarını destekleyen ve çoğalmasına katkıda bulunacağı düşünülen yol gösterici bir kitapçık oluşturmayı amaçlıyoruz.