TİYATRO VE DRAMA ALANINDA PROJE HAZIRLAMA VE YAYMA

Tiyatro ve drama çalışmalarıyla ilgili eğitimler

Derneğin tiyatro ve drama çalışmalarına yönelik kapasitesinin arttırılması için, dernek üyelerine tiyatro ve drama eğitimi uzmanları tarafından eğitimler verilecektir. Tiyatro ve drama çalışmalarında aktif rol alabilmek için; 6 gün sürecek olan Tiyatro Sanatına Giriş Eğitimi, 6 gün sürecek olan deneyimsel öğrenmeleri içeren Eğitici ve Yaratıcı Drama Eğitimi verilecektir. Bu faaliyetlerin sonucunda; derneğin tiyatro ve drama alanındaki çalışmalarla olumlu sosyal değişime katkıda bulunmasının arttırılması sağlanacaktır.

4.gün beden dili eğitimi

Tiyatro ve drama alanlarında proje hazırlama ve uygulama eğitimleri

Derneğin tiyatro ve drama alanlarında aktif rol oynamasını sağlamak amacıyla, dernek üyelerine proje hazırlama ve uygulama eğitimi uzmanı tarafından tiyatro ve drama alanlarında proje hazırlama ve uygulama eğitimleri verilecektir. Öğrenilenleri eğitimle birleştirebilmek ve dernek olarak buna uygun projeler hazırlayabilmek için toplam 6 gün sürecek olan proje unsurları, yazımı, faaliyet planı ve bütçesi, işleyişi gibi konuları kapsayan Proje Hazırlama ve Uygulama Eğitimi verilecektir. Bu faaliyetlerin sonucunda; derneğin tiyatro ve drama alanlarında proje hazırlama ve uygulama üzerine bilgi ve beceri gelişimiyle tiyatro ve drama çalışmalarına destek sağlaması kolaylaştırılacaktır.

tiyatro-sahne

“Tiyatro ve Drama Projeleri Rehberi” nin hazırlanması ve yaygınlaştırılması

Eğitimler sonrasında eğitim uzmanlarının desteğiyle birlikte dernek üyeleri tarafından 3 gün sürecek bir kitapçık hazırlama faaliyeti gerçekleştirilecektir. Tiyatro ve drama alanlarında proje hazırlama ve uygulama üzerine kılavuz niteliğinde bir kitapçık hazırlanacaktır. Bu faaliyetlerin sonucunda; dernek üyelerinin tiyatro ve drama çalışmalarını destekleyen ve çoğalmasına katkıda bulunulacağı düşünülen bir kitapçık hazırlaması, bu hazırlık esnasında organizma halinde hareket edilerek dernek içi işbirliği ve diyalogun arttırılması söz konusu olacaktır. Ayrıca, tiyatroyu ve dramayı destekleyici projeler geliştirme, yürütmeye dair bilgi, beceri ve kapasitenin arttırılmasının dernek üyeleriyle sınırlı kalmaması, gençlere ulaşması ve toplumun faydasına sunulması mümkün olacaktır. Proje geliştirebilme ve uygulama süreçlerinde, literatürde eksikliğinin hissedildiği tiyatro ve drama alanı özelinde yol gösterici bir rehber olacağı düşünülen bu kitapçık hazırlanma aşamaları tamamlandığında bu web sitesinde sizlerin hizmetine sunulacaktır.